วิสัยทัศน์

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอม รับของประชาชน และวงการแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ