หมอชวนรู้ โดย แพทยสภา ตอนที่ 160 “การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเพื่อป้องกันและรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงวัย”

หมอชวนรู้ โดย แพทยสภา ตอนที่ 160 “การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน เพื่อป้องกันและรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงวัย” บทความโดย พันโท นายแพทย์ พศวีร์ ขวัญช่วย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย