ประชุมโครงการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูในหลักสูตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกาย (หลักสูตรใหม่) ในระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2566

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยจะจัดประชุมโครงการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูในหลักสูตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกาย (หลักสูตรใหม่) ในระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

สมาชิกท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ ตามรายละเอียดที่แนบไว้ (ไม่เสียค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกค่ะ)

    • รับจำนวนจำกัด 80 คน (สมาชิก 60 คน แพทย์ประจำบ้าน 20 คนแบ่งตามโควต้า)
    • ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 10 พ.ค.66

หากลงทะเบียนแล้วไม่มาเข้าร่วมประชุม ทางราชวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ ขออนุญาตเก็บค่าลงทะเบียนจำนวน 2,000 บาทค่ะ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับใบประกาศนียบัตร และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประกันสังคมของจังหวัดต่อไปได้

หมายเหตุ : จะต้องเข้าประชุมครบทั้ง 2 วันและคะแนนผ่านเกณฑ์ค่ะ

Download : จดหมายขออนุมัติต้นสังกัด 1-2 มิ.ย. 2566

Download : โครงการจัดประชุมประกันสังคม 1-2 มิ.ย. 2566

Download : กำหนดการประชุม

Download : ใบลงทะเบียน