Subacute Rehabilitation 4-5 สิงหาคม 2559

การประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน (Subacute Rehabilitation) เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ