ASEAN J Rehabil Med. ปีที่ 18 : 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2551

การศึกษารองเท้าของผู้เต้นแอโรบิค

The Study of Aerobic Dance Exercisers’ Shoes