ประชุมวิชาการกลางปี 2564 ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2564

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2564 ระหว่างวันที่ 28 – 29  สิงหาคม 2564  โดยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar 

สำหรับสมาชิกราชวิทยาลัยฯและสมาคมฯ แพทย์ประจำบ้าน ฟรี!! ค่าลงทะเบียน  

ไม่ใช่สมาชิกคิดค่าลงทะเบียน 1,000 บาท 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://rcphysiatrt.virtual-meeting.live/home.php 

Download : จดหมายขออนุมัติข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2564