แถลงข่าวงาน MEDICAL FAIR THAILAND 2019

ประธานราชวิทยาลัยฯ  ร่วมแถลงข่าวงาน MEDICAL FAIR THAILAND 2019
วันพุธที่ 21 ส.ค 62 เวลา 10.00 -13.00 น ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท

line_oa_chat_190822_101931