ออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชราชาภิเษก

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชราชาภิเษก
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี