ออกหน่วยแพทย์อาสาฯ

การออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
ณ โรงพยาบาลอนันทมหิดล จังหวัดลพบุรี