สัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2563

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูประเทศไทย 
จัดงานสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563  ณ สถานี Thai PBS