ประชุม ISPRM 2022 วันที่ 3 – 7 July 2022 ณ Lisbon

ประชุม ISPRM 2022 วันที่ 3 – 7 July 2022 ณ Lisbon

Congress Early Bird Registration deadline: 26 March, 2022

Visit : isprm2022.com

** หากสมาชิกท่านใดสนใจร่วมประชุม กรุณาแจ้งความจำนงค์ผ่านฝ่ายเลขาราชวิทยาลัยฯ

พร้อม ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ และ e-mail ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นี้