ประชุมวิชาการกลางปี 2565 ในระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565

การประชุมวิชาการกลางปี 2565

6 – 7 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ (Zoom Webinar)

ค่าลงทะเบียน สมาชิก 3,000 บาท resident 1,000 บาท

รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://webcast.live14.com/trmamidyearmeeting2022/

Download : จดหมายขออนุมัติต้นสังกัด

กำหนดการประชุมวิชาการกลางปี 2565