ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย จัดประชุมร่วมกับ บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง “Basic TMS course for Neuro-Rehab”

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

จัดประชุมร่วมกับ บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง “Basic TMS course for Neuro-Rehab”

ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสัมมนา 4 – 6

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ