ประชุมประเด็นการพัฒนา Intermediate Care ในงานเวชกรรมฟื้นฟู

ประชุมประเด็นการพัฒนา Intermediate Care ในงานเวชกรรมฟื้นฟู ในวันที่ 23-24 พ.ย. 63 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี