ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย วาระปี 2566-2567

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย วาระปี 2566-2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  1. จดหมายประกาศรับสมัครเลือกตั้ง 2565
  2. ใบสมัครรับเลือกตั้ง 2565
  3. กำหนดและขั้นตอนการเลือกตั้ง 2565