การประชุม ARTeC 2019

การประชุม ARTeC 2019 วันที่ 11-12 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ