การประชุมวิชาการประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2565

การประชุมวิชาการประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2565

ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี.

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://webcast.live14.com/trma2022/#section-register

Download จดหมายขออนุมัติต้นสังกัด

Download ประกวดผลงานวิจัย

Download แบบฟอร์มจองห้องพัก