การประชุมวิชาการประจำปี 2562

การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ในวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 5 ธันวาคม 2562
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2562