การประชุมวิชาการประจำปี 2561

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ในวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 6 ธันวาคม 2561
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2561