การปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศ 2560

การปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย 60 ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม