การปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศ 2559

การปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศ วันที่ 11-12 มิ.ย. 59 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี