การจัดประชุม “Advanced Rehab Technology Conference 2015” วันที่ 10 – 11 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ