การประชุม ARTeC 2017

การประชุม ARTeC 2017 วันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์