การประชุมวิชาการประจำปี 2560

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 วันที่ 8-10 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่